24/11/2020

Ai bầu cho ai trong cuộc bầu cử 2020

Vũ Ngọc Yên

Cuộc bầu cử Tổng thống 3.11.2020 đã kết thúc. Đa số cử tri Mỹ  đã chọn sự thay đổi lãnh đạo. Nếu như cử tri trong cuộc bầu cử 2016 đã chọn Donald Trump, một ứng cử viên của đảng Cộng Hoà thiếu kinh nghiệm chính trị và bất xứng, thì  trong cuộc bầu cử 2020 cử tri đã chọn ứng cử viên Joe Biden  của đảng Dân Chủ có phẩm chất lãnh đạo và  kinh nghiệm  vào cương vị Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Trong cuộc bầu cử 2020, Joe Biden nhận được 79.828.990 phiếu phổ thông, trong khi Donald Trump  đạt 73.790979 phiếu. Dựa trên kết quả này , Biden chiếm 306 phiếu Đại cử tri và Trump  nhận được 232 phiếu. 


Các đề tài tranh cử  quan trọng

Tầm quan trọng theo thứ tự đối với cử tri ủng hộ Trump : Kinh tế, An ninh, Y tế, Corona,Vấn đề sắc dân thiểu số.

Đối với cử tri ủng hộ Biden, các đề tài trên được đánh gia mức quan trọng hoàn toàn ngược lai : Vấn đề sắc dân thiểu số, Corona, Y tế, An ninh, Kinh tế.  

Giới trẻ

Từ thập niên 90 giới trẻ dưới 30 tuổi đa số bầu cho Dân chủ. Trong cuộc bầu 2008 Barack Obama  đã nhận trên  30% so với Ứng viên cộng hoà John McCain.

Bước qua thế kỷ 21, thái độ bầu cử giưã lớp trẻ có nhiều khác biệt. Lớp cao niên trên 60, 65 đa số thường bầu cho Cộng hoà trong hai thập niên qua.

Trong cuộc bầu cử lần này  64% giới trẻ ở tuổi 18 đến 24 đã bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ. Và chỉ có  29 % bầu Trump. Đặc biết ở thành phần giới trẻ mới đi bầu lần đầu , có tới  72 % bầu Biden  và 28% cho Trump.

Ở lớp tuổi 25 đến 49 ,  Biden nhận được  53%  hơn Trump 7 %. Trong khi cử tri trên 50 chọn Trump. Ở lớp tuổi này , 51 % bầu Trump và 41% cho Biden.

Giới  tính

Trong thập niên 70 của  thế kỷ trước . Nam cử tri  thường bầu Cộng hoà và phụ nữ bỏ phiếu cho Dân chủ.

Trong cuộc bầu 2020 đa số nam cử tri  lại bỏ phiếu cho Dân chủ vì bất bình với chính sách phân hoá đất nước  của Trump. Các cuộc thăm dò dư luận trước  cuộc bầu cử  cũng đã cho biết Trump không được lòng nữ cử tri.

Năm nay, tính chung số cử tri , có khoảng 56 % bỏ phiếu cho Biden và 43 % bầu Trump

Lập trường

Trump vẫn còn nhận được hậu thuẫn của tầng lớp dân da trắng ít học thức và theo đạo tin lành cực bảo thủ. Nhóm này chiếm 25 % trên tổng số cử tri toàn quốc. 

Cử tri  vùng thôn quê chiếm khoảng 15% trên tổng số cử tri toàn quốc. Trong cuộc bầu cử 2016, hơn 60% đã bầu cho Trump. Nhưng trong cuộc bầu lần này đã giảm xuống còn khoảng 50%.

Khoảng 40 % cử tri có lập trường chính trị trung dung (modertate). Cách đây  4 năm, gần  40% trong thành phần cử tri trung dung đã bầu Trump và lần này Trump chỉ còn nhận được khoảng 1/3 ở thành phần này.

Lợi tức

Xét về mặt lợi tức, trên 54%  cử tri có thu nhập thường niên trên 100.000 USD  bầu Trump. Còn nhóm lợi tức thấp hơn 50.000 thì có tới 57% bầu cho Biden

Thiểu số

Về các nhóm  LGBT . Ở lớp tuổi 30 tới 44 số phiếu ở các nhóm này bầu Trump đã tăng gấp hai so với cuộc bầu cử trước. Năm 2016  chỉ có 14% nhóm này bầu Trump , nhưng qua năm 2020  tăng lên 28 %. Tuy nhiên tỷ lệ phiếu  cho Ứng viên Cộng hoà còn quá nhỏ  không thể lý giải cho thái độ  bầu cử của nhóm này được

Về thành phần da mầu ( People of Color- PoC)  gồm Mỹ da đen,gốc  Latinos , Hispanics và Á châu  chỉ có 21% bầu Trump trong cuộc bầu cử 2016 nay tăng lên 26%   .

Kết luận

Dựa trên các số liệu của  kết quả phỏng vấn 15.000 cử tri sau khi bỏ phiếu do học viện Edison Research thực hiện, các chuyên gia chính trị nhận định nước Mỹ đã bị phân hoá trầm trọng và sự tương quan chính trị không thay đổi nhiều. Những cử  tri đã một lần bầu Cộng Hoà /Dân chủ thì gần như mãi mãi bầu cho Ứng cử viên Cộng hoà / Dân chủ  bất chấp người đó có  nhân cách và khả năng lãnh đạo quốc gia hay không. Hơn nữa người dân Mỹ không có nhiều chọn lưạ chính trị như trong một hệ thống đa đảng thực sự ở Âu châu , mặc dù  ngoài hai chính đảng lớn Cộng hoà và Dân chủ  cũng còn có hàng trăm chính đảng nhỏ sinh hoạt điạ phương. Tại Mỹ chỉ  có hai chính đảng này là hai chính đảng duy nhất quyết định vận mệnh quốc gia và  luân phiên nắm quyền lãnh đạo đất nước hàng trăm năm nay.

 Vũ Ngọc Yên

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire