26/05/2021

ĐÔI ĐIỀU về GIÁO DỤC

1.

“Giáo dục cải cách“ cãi chưa xong
Chương trình nội dung cứ lòng vòng
Nghiêng về chính trị, “ca ngợi đảng”.
Xem thường phẩm giá tộc Lạc Hồng.


“Dạy tốt”,”Học tốt” luôn tung hô.
”Sống, lao động…theo gương Bác Hồ”.
”Khiêm tốn, thật thà”  và “dũng cảm”
”đầy tớ của dân”, không tham ô.

”Phân ban”, rồi lại, không phân ban.
Nay thay mai đổi cứ làng nhàng
Khoa học tự nhiên và xã hội
”Cơ bản phổ thông” chẳng rõ ràng.

“Giáo khoa pháp lệnh”, Bộ độc quyền.
Chương trình giảm tải vẫn y nguyên.
Hàng năm chỉnh sửa, bán sách mới.
Dạy thêm càng cấm càng triền miên.2.

Dạy tốt, dạy theo “dự án” tay:
”Năm bước lên lớp” của cô thầy,
đã được soạn sẵn thành “giáo án”.
Cả nước rập khuôn cách dạy này.

Học tốt, học theo “giáo án” sao.
Thí sinh dốt đặc đỗ nhờ phao.
Nhờ quan chỉ đạo chạy thành tích.
Khảo thí đúng “lệnh cấp trên” giao.

“Điểm bán”, “Bằng giả” khắp nước nhà.
Ít nhiều “đầy tớ” nhờ đô la.
”Học dối”, “thi láo”, “nhân tài dởm”.
”Đạo đức làm người” coi như pha.


3.

Đào Tạo vừa qua theo hư danh
Nhiều quan lãnh đạo kém học hành
Chạy theo lợi nhuận, giành quyền lực
Giáo Dục “ngu dân” phát triển nhanh.


Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire