26/07/2021

Ông Lê Minh Trí viện trưởng viện KSNDTC nói tại thảo luận tổ QH:


Lưu Trọng Văn

"Mục đích lớn nhất của chống tham nhũng là thu hồi tài sản của nhà nước nhưng thực tế thường chỉ là thu… trên giấy, tài sản thật không lấy về được vì người thứ 3 đã mua lại, đã thành chủ sở hữu hợp pháp rồi. Đó là những người thứ 3 ngay tình. Tôi xin nói là nhiều chục ngàn tỷ đồng, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ đồng đang nằm trong số tài sản đó, cần cố gắng tháo gỡ bằng cơ chế, chính sách, quyết sách chính trị".


Ông Trí đã thừa nhận một sự thật đó là, nếu coi việc thu hồi tài sản của Nhân dân bị bọn tham nhũng cưỡng đoạt là mục đích lớn nhất, thì rõ ràng công cuộc đốt lò chống tham nhũng của trưởng ban Chống Tham nhũng Nguyễn Phú Trọng có vấn đề nào đó nếu không muốn nói là chưa thành công.

Ông Trí nói nhưng bỏ qua cái gốc của sự thật mà ai cũng biết đó là: chỉ có cán bộ lãnh đạo các cấp có quyền mới tham nhũng, ấy vậy mà QH trong đó ông Trí là thành viên đã biểu quyết đa số đồng lòng không coi tài sản không chứng minh được nguồn gốc chính đáng của bất cứ cán bộ đảng viên nào phải được coi là tài sản bất minh và lập tức bị tịch thu.

Và có điều nữa ông Trí quên, đó là:

Tiền tham nhũng trong tay kẻ bán tức bọn tham nhũng chứ không phải trong tay kẻ mua.

Vấn đề là thực ra có muốn thu hồi hay không mà thôi.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire