15/02/2022

“MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN”

Mừng Đảng trước, mừng xuân sau.
Công viên đường phố thấp cao cổng chào.

Muôn dân thầm hỏi “vì sao”.
Vì từ Lao Động, phong trào Việt Minh,
Đảng theo Mao, Mác, Lê nin.
”Mùa xuân đại thắng” Ba Đình gọi tên.

Mậu Thân pháo kích súng rền.
Xuân đầu đổ máu trên nền tự do.
Xuân sau “Bao cấp xin cho”.
Dân “kinh tế mới” âu lo đói nghèo.

Băng Tư Bản Đỏ hò reo.
Nhóm Phe Lợi Ích ăn theo tiếng cười.
Phất phơ cờ Đảng đỏ tươi.
Búa Liềm nằm giữa máu người Cần Lao.

Thế nên, Đảng trước xuân sau.
Tạo Thiên Lập Địa chỉ chào mừng xuân.

Thảo Điền, 2022.
Đoàn Thuận.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire