24/03/2022

TẠI SAO THANH NIÊN CHÁN ĐẢNG, KHÔNG LÀM THEO BÁC ?

Phạm Trần

Kê khai tài sản của thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện từ 91 năm qua (26/3/1931 - 26/3/2021).
Nhưng Tổ chức này ăn lương để phục vụ ai ngoài đảng nên không có ích gì cho nhân quần xã hội.

 

 

Bằng chứng như Bách khoa Toàn thư mở viết:”Tổ chức này được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho  Đảng Cộng sản Việt Nam , là "cánh tay nối dài" của nhà nước. Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước.” 

Theo tài liệu, TNCSHCM có 6.4 triệu đoàn viên tuổi tư 16 đến 30, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Là một tổ chức có nhiều quyền lợi như các tổ chức chính trị và xã hội then chốt  khác của đảng nên đoàn viên có bổn phận phải phục vụ cho quyền lợi cầm quyền của đảng. Mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, giống như Ban Chấp hành Trung ương đảng và các Tổ chức trong Mặt trận Tổ quốc.

HỌ LÀM GÌ ?


Nhưng họ đã và đang làm gì để phục vụ nhân dân và tổ quốc ?  Bách khoa Toàn thư mở cho biết:”Trong Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017 xác định vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.”

Nội dung nhiệm vụ có vẻ “vì dân vì nước” đấy, nhưng rõ ràng và ngắn gọn thì  tổ chức này chỉ là “tay sai” đắc lực trong công tác bảo vệ Chủ nghĩa Công sản để duy trì quyền cai trị độc tôn và độc quyền cho đảng.  Ông Hồ Chí Minh, cha đẻ của Tổ chức Thanh niên từng nói:”Nhiệm vụ vẻ vang nhất của thanh niên là ra sức giúp Đảng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.” (Tài liệu đảng CSVN)

Vì vậy, một ngân sách ngang hàng một  Bộ trong Chính phủ đã được  chi cho tổ chức công cụ này.

NGÂN SÁCH ĐẦY TÚI

Tài liệu trên Tạp chí Luật Khoa của Tổ chức “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam”, chuyên về chống bất công xã hội trong nước có trụ sở ở Hoa Kỳ và Đài Loan tiết lộ:”
Năm 2019, mức dự toán chi ngân sách cho Trung ương Đoàn (với 19 đơn vị trực thuộc) được phê duyệt là 322,2 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên hơn 110 tỷ, chi mục tiêu quốc gia là 12,3 tỷ. Với mức này, ngân sách cho Trung ương Đoàn cao hơn Thanh tra Chính phủ (316,4 tỷ), Uỷ ban Dân tộc (255 tỷ), Đài Truyền hình Việt Nam (248,9 tỷ), Văn phòng Chủ tịch nước (198,6 tỷ), và thấp hơn Ngân hàng Nhà nước một chút (363,3 tỷ).

Nói cách khác, nuôi Trung ương Đoàn tương đương với nuôi thêm một bộ.”

Tạp chí Luật Khoa do 3 người biên tập chủ chốt  gồm Trịnh Hữu Long, Trần Vi và cô Phạm Đoan Trang đang ngồi tù ở Việt Nam, cho biết thêm:”Năm 2018, con số tương ứng là 254,4 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 106,9 tỷ đồng, chi để thực hiện các mục tiêu quốc gia và các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội là hơn 10 tỷ đồng.

Theo báo cáo công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung ương Đoàn, tổng ngân sách hoạt động năm 2017 từ nguồn ngân sách nhà nước là 179,454 tỷ đồng, trong đó có khoảng 109 tỷ đồng là để dành vận hành hệ thống quản lý hành chính (tức chiếm 60,7% tổng ngân sách).

Năm 2016, Đoàn được hưởng một gói ngân sách cao đột biến, lên tới 551,505 tỷ đồng. Điều này có thể hiểu được do đây là năm tổng tuyển cử và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn.”

Ngoài ra, chuyên gia kinh tế bà Phạm Chi Lan đã có lần cho biết:”Theo Dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2016 được Bộ Tài chính công khai trên website của bộ này thì, tổng chi cho các cơ quan trung ương của 6 tổ chức chính trị - xã hội tới 1.503,740 tỉ đồng, gồm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (92,435 tỉ đồng); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (551,505 tỉ đồng); Trung ương Hội LHPN Việt Nam (158,685 tỉ đồng); Hội Nông dân Việt Nam (346,515 tỉ đồng); Hội CCB (cựu chiến binh)Việt Nam (80,830 tỉ đồng); Tổng LĐLĐ (Liên đoàn Lao động) Việt Nam (273,770 tỉ đồng). Nếu tính luôn cả dự toán ngân sách cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thì tổng chi lên đến 1.615,710 tỉ đồng.”

Với mức chi tiêu ngân sách hàng năm lớn như thế thì sức dân sao chịu nổi, nhưng đảng lại có lợi vì đã đào tạo được đám tay sai đắc lực.

PHỤC VỤ THIỂU SỐ

Nhưng ngân sách của TNCSHCM chỉ nuôi ăn đám con ông cháu cha, những “hạt giống đỏ” của đảng trong khi đa số thanh niên còn lại, khoảng 19 triệu người, phần lớn ở nông thôn, trong tổng số dân 98 triệu, phải lao động đầu tắt mặt tối để kiếm cơm ăn, áo mặc.

Từ hậu quả này, rất nhiều thanh niên và thiếu nữ con dân đã không muốn gia nhập đoàn TNCSHCM vì ai cũng biết  “con sãi quét chùa lại hốt lá đa”.

Bằng chứng này đã xuất hiện trên báo Thanh Niên ngày 01/11/2021, theo đó “Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được 
kết nạp Đảng so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp còn thấp và có xu hướng giảm trong những năm gần đây.”

Chi tiết hơn, Thanh Niên viết:”Từ năm 2010 đến 9 tháng năm 2021 tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp có xu hướng giảm trong những năm gần đây, cụ thể giai đoạn 2010 - 2019 đạt tỷ lệ từ 57 - 66%, nhưng năm 2020 giảm xuống còn 53,8% và đến 9 tháng đầu năm 2021 đạt tỷ lệ chỉ 49,14%.”

Nguyên nhân tại sao thì Thanh Niên trả lới:” Ở một số nơi, sự quan tâm của một số cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên trong thanh niên mới thể hiện ở quan điểm chủ trương, chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; có nơi coi việc bồi dưỡng, giáo dục đoàn thanh niên phấn đấu vào Đảng là trách nhiệm của Đoàn Thanh niên. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên ít gần gũi với quần chúng, ngại tiếp xúc với đoàn viên thanh niên, không tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới.”

Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết:” Ở khu vực doanh nghiệp tỷ lệ kết nạp đảng trong đoàn viên thanh niên thấp nhất do gặp một số khó khăn, thực tế có một bộ phận đoàn viên phai nhạt lý tưởng.”

Hiện tượng “phai nhạt lý tưởng” còn phản ảnh trên báo Thanh Hóa ngày 19/09/2021. Báo này cảnh giác:”Nhạt Đảng”,“xa rời chính trị”, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ sẽ dẫn đến những tác hại nguy hiểm, vì sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn. Về lâu dài, nếu lớp lớp thanh niên lại “ngại” vào Đảng, “xa rời chính trị” thì tổ chức cơ sở đảng sẽ thiếu đi một  nguồn nhân lực dồi dào, một đội ngũ kế cận hùng hậu...”

Nhưng đảng CSVN sẽ còn thiếu nhiều “hạt giống đỏ” vì hầu hết thanh niên nông dân không mặn mà vào đảng như thanh niên con cán bộ, đảng viên có chức có quyền.

Báo Thanh Hóa nêu bằng chứng:”Để tìm hiểu thực tế về nhận thức của thanh niên nông thôn hiện nay đối với việc đứng vào hàng ngũ của Đảng, chúng tôi đã trao đổi và ghi nhận được một số ý kiến từ phía thanh niên tại các địa phương. Em Lê Phương Anh, thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn), chia sẻ: “Mục tiêu của em sau khi tốt nghiệp THPT sẽ đi học nghề và xin vào làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân. Sau quá trình làm việc tích lũy được vốn và kinh nghiệm em sẽ về quê lập nghiệp, phát triển kinh tế. Còn việc phấn đấu trở thành đảng viên là điều em chưa nghĩ đến”.

Tại huyện Quảng Xương, Bí thư Đoàn xã Tiên Trang, Nguyễn Thị Hồng, chia sẻ: “Ở một số chi đoàn nông thôn, công tác vận động thanh niên vào Đảng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT thường đi làm ăn xa; số thanh niên còn lại ở địa phương thì không nhiệt tình, e ngại khi tham gia các phong trào do đoàn tổ chức; nhiều thanh niên chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế, không mặn mà, hứng thú với tổ chức đoàn và phấn đấu vào Đảng”.

THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Bên cạnh những thứ khiến Thanh niên “không muốn vào đảng” có cả lý do “đã chán đảng đền tận cổ” vì đảng viên tham nhũng và tham vọng quyền lực quá nhiều. Nhưng đảng lại  không chịu sửa sai mà còn giương cố lên đổ tội cho “các thế lực thù địch” và “chính trị cơ hội” đã xúi bẩy Thanh niên chống đảng.

Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận hàng đầu của Trung ương đảng CSVN đã thừa nhận:”Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu, chủ yếu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng “đặc biệt” để thực hiện âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhằm gieo rắc những thông tin, tư tưởng xấu, độc, âm mưu làm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, đạo đức, gây nhiều khó khăn đối với công tác định hướng, giáo dục bản lĩnh chính trị của thanh niên. Hiện nay, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, tự giác, thường xuyên đối với thanh niên.”

(Tạp chí Công sản –TCCS—ngày 25-05-2021)

Ngoài ra, Tạp chí này còn đỗ lỗi cho cả “kinh tế thị trường” đã ảnh hưởng đến Thanh Niên :”Nền kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa tạo điều kiện cho thanh niên tự khẳng định, thể hiện vai trò, trách nhiệm cá nhân trong đời sống cộng đồng, trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân, nhưng mặt trái của nó cũng tác động làm phai nhạt về lý tưởng, giảm sút niềm tin, bản lĩnh chính trị trong một bộ phận thanh niên.”

Vì vậy, TCCS đã yêu cầu các cấp đảng cần:”Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách phù hợp, giúp từng bước hình thành ý thức chính trị, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân và xã hội, giúp bồi đắp dần và nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên.” (TCCS, ngày 25-05-2021)

Rất tiếc, dù đảng đã bầy ra đủ trò tuyên truyền nhưng số học sinh, đặc biệt là Sinh viên, đã công khai lạnh nhạt với lời kêu gọi vào đảng. Họ bị lên án phai nhạt lý tưởng, nhưng họ lại hạnh phúc với nghiệp vụ chuyên môn để kiếm cơm.

Do đó, đảng chỉ còn biết đổ hết lỗi lên đầu “các thế lực thù địch” và “diễn biến hòa bình” để trốn trách nhiệm đã bất lực.

Tư tưởng này còn xuất hiện trên báo Quân đội Nhân dân:”Giới trẻ nói chung, ĐVTN (đoàn viên thanh niên) nói riêng vừa là mục tiêu, đối tượng, vừa là công cụ được các thế lực thù địch triệt để khai thác, lợi dụng, tập trung chống phá. Các chiến dịch tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch từ trước đến nay đều đặt giới trẻ ở vị trí trung tâm, trọng tâm. Mục tiêu của chúng là hủy hoại “cánh tay đắc lực của Đảng”, làm tan rã “đội dự bị tin cậy”, phá vỡ “rường cột” đất nước. Chúng muốn thanh niên Việt Nam bị mất phương hướng, bị kích động, quay lưng, phai nhạt lý tưởng của Đảng, đi theo con đường phản nước, hại dân...”  (báo QĐND, ngày 21/03/2022)

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” xuyên suốt ấy”, báo này viết tiếp, “chúng thường bám vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và diễn biến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội theo dòng thời sự chủ lưu để tạo cớ đào rộng, khoét sâu, ngụy tạo chứng cứ gây nhiễu thông tin, nội công ngoại kích, lèo lái dư luận theo ý đồ, kịch bản đã được vạch sẵn. Bám vào đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và kỷ niệm 91 năm truyền thống của Đoàn để đẩy mạnh chiến dịch công kích, xuyên tạc, chống phá là hoạt động nằm trong chuỗi chiến lược ấy.
(báo Quân đội Nhân dân, ngày 21/03/2022)

SA NGÃ HAY RÃ ĐÁM ?

Tố cáo lung tung như thế nhưng báo của Bộ Quốc phòng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để bảo vệ cho lập luận của mình.

Ngược lại, họ đã hù họa rằng:”Theo dõi tình hình, chúng ta thấy rõ, sau những chiến dịch truyền thông dồn dập trên không gian mạng chống phá Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp…chiến dịch công kích, chống phá của các thế lực thù địch hiện nay đang chĩa mũi nhọn vào tuổi trẻ Việt Nam, vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.”

Cụ thể những ngày gần đây, bám vào tình hình thời sự nóng bỏng từ cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, tình hình phức tạp trên Biển Đông và những vụ án, vụ việc tiêu cực trong nước... chúng lồng ghép thông tin, bình luận, ngụy biện, lèo lái dư luận xã hội nhằm phủ nhận vai trò của Đoàn đối với tuổi trẻ đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng…”

Chi tiết hơn, QĐND cho biết:”Thời gian qua, có không ít đối tượng núp bóng một số tổ chức phi chính phủ, lợi dụng các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường để tập hợp, lôi kéo thanh niên tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài nhằm “tẩy não”, gieo rắc tư tưởng cực đoan, chống đối Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.”

Kết quả là :”Trên thực tế, không ít bạn trẻ non kém bản lĩnh, nhẹ dạ cả tin, ăn phải thứ “bánh vẽ” ảo tưởng, đã tha hóa về nhân cách, trở thành công cụ đắc lực cho các thế lực thù địch lợi dụng. Có thể thấy, chiến lược, thủ đoạn của các  thế lực thù địch nhằm “tẩy não” giới trẻ Việt Nam đã và đang được điều chỉnh, thay đổi ngày càng tinh vi nhằm chuyển hóa tư tưởng, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” ở thế hệ rường cột nước nhà. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh táo, chú trọng các hình thức, giải pháp củng cố trận địa tư tưởng trong thanh niên, nhất là thanh niên giới trí thức và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, giữ vững lực lượng rường cột nước nhà.”

Tổng Bí thư đảng CSVN, Nguyễn Phú Trọng từng cảnh báo cách nay 5 năm về tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”  trong Thanh niên. Tình trạng này, theo QĐND:”Xuất phát từ thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên , còn nhiều hạn chế, chậm đổi mới. Một số hoạt động của Đoàn còn nặng về bề nổi, dàn trải, hình thức, kết quả thiếu bền vững. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng...”

Như vậy, sau 5 năm thi hành Nghị quyết của Đại hội
nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vẫn cứ “giậm chân tại chỗ”, vì :”Nhìn lại, với tinh thần khách quan, thẳng thắn, nghiêm túc, chúng ta thấy rằng, nhiều mặt hạn chế, bất cập trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên vẫn chậm được khắc phục. Tại các hội nghị góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Trung ương Đoàn tổ chức, nhiều đại biểu đã kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên hiện nay.”  (báo QĐND, ngày 21/03/2022)

Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027 của đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh sẽ diễn ra vào tháng 12/2022, nhưng ngay từ tháng 3 (2022) đảng đã kêu gọi đoàn viên phải:”Luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm, khuynh hướng chính trị sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.”

Đảng còn khuyên:” Để mỗi Đoàn viên Thanh niên thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phức tạp, nhiều thách thức này, tổ chức đoàn các cấp phải khắc phục tình trạng hình thức, hời hợt, thiếu bền vững trong các phong trào, chương trình hành động….có  ý thức tự giác, tự chủ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức, thái độ, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng là những mục tiêu, giải pháp tổ chức đoàn các cấp dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn cần có các mô hình thực hiện một cách bài bản, kiên trì, hiệu quả.”

Như vậy thì thanh niên trong khối 6.4 triệu Đoàn viên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phai nhạt lý tưởng chứ không phải 19 triệu Thanh niên còn lại trong xã hội Việt Nam.

Sự khác biệt này cho thấy “Bác Hồ” và đảng CSVN không còn hấp dẫn ngay cả với những “hạt giống đỏ” vừa “hồng vừa chuyên” của chế độ. Nói cách khác thì đây là bằng chứng nhãn tiền của tình trạng rệu rã ngay trong lòng đảng. -/-


Phạm Trần

(03/022)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire