27/07/2013

KHÔNG ĐỀ 6

- ăn xong, tôi chiêu đãi ngài xem phim
- phim gì?
- X man 
- ủa, chuyện họp hành đấu đá nội bộ của chúng tôi mà các ngài đã quay thành phim rồi à?

(Facebook Hồ Ly Tiên)

1 commentaire: