23/09/2015

Bài số 2. ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚNG TA LÀ “ĐƯA NƯỚC TA THÀNH MỘT QUỐC GIA VĂN HÓA, CÓ NỀN KINH TẾ TIÊN TIẾN”


Ông Nguyễn Mạnh Can, Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương:
"Thực tiễn cho thấy, việc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các nguồn lực bên ngoài đã không tạo được động lực mới, mà chỉ dẫn đất nước đến nguy cơ khủng hoảng toàn diện, từ niềm tin đến môi trường, kinh tế, xã hội. Bốn mươi năm qua chúng ta đã hết sức vá víu, “sửa lại” tình trạng này, song càng nỗ lực khoảng cách giữa Việt Nam với các nước càng xa vời. Thực tiễn 40 năm cũng chỉ rõ, chỉ Thay cũ, Đổi mới tức Đổi mới thực sự mới thoát được suy sụp."


Ông Nguyễn Mạnh Can (người đứng nói) khẳng định trong cuộc họp Thứ bẩy ngày 19/9/2015 do Diễn đàn Lý luận Phát triển Viện VIDS tổ chức rằng, mục tiêu giờ đây không phải là xây dựng Việt Nam thành một nước XHCN có Kinh tế Nhà nước là chủ đạo, mà phải đưa Tổ quốc Việt Nam thành một Quốc gia Văn hóa có nền Kinh tế tiên tiến.


Hội đồng Lý luận Trung ương (Cơ quan bảo thủ nhất của TBT Nguyễn Phú Trọng) là nơi soạn thảo Văn kiện trình Đại hội XII.
Phó Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Vũ Văn Hiền, phát biểu rằng: "việc gửi biếu tặng sách, tài liệu mà không được sự đồng ý trước của người nhận là hành vi thiếu văn hóa. Việc gửi các kết quả nghiên cứu cho Hội dồng Lý luận Trung ương mà không hỏi ý kiến trước là thiếu văn hóa ".
Rõ ràng là muốn góp ý cho ĐH XII mà không sợ bị quy kết "Thiếu Văn Hóa " thì phải xin phép trước.
Vì thế mà site ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỘI XII đã không đăng những bài góp ý không chịu ăn theo nói leo với Hội đồng này.

Chúng tôi nhận được 5 bài góp ý và sẽ lần lượt đăng trên Dân Quyền

Có thể bạn quan tâm: Bài số 1.    NHÂN NGHĨ VỀ CÂU NGƯỜI NHẬT HỎI: “VIỆT NAM MUỐN TRỞ THÀNH MỘT QUỐC GIA NHƯ THẾ NÀO?”


(Thư ngày 7/9/2015 gửi Bộ Chính trị của ông Nguyễn Mạnh Can,
Chủ tịch Trung tâm Xây dựng Môi trường Văn hóa mới)


Kính gửi: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Kính thưa các Đồng chí!

Đất nước ta, Đảng ta đang đứng trước Cơ hội Lớn chưa từng có. Cơ hội này không tự nhiên đến, mà do nhiều yếu tố mang lại, trong đó trước hết là quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của dân tộc ta và Đảng lãnh đạo từ năm 1930 đến nay. Chính vì thế, chúng ta có sứ mệnh phải bằng mọi cách biến Cơ hội Lớn thành Hiện thực Lớn, đưa đất nước thoát vòng lạc hậu, tiến cùng Thế giới.

Để góp phần thực hiện sứ mệnh lớn lao này xin trình bày 9 việc cần chú ý khi soạn thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XII 

Thực sự Đổi mới Tư duy bằng việc không vay mượn các tư tưởng ngoại lai, mà xác định tư tưởng Hồ Chí Minh với cốt lõi là Dân chủ, Đoàn kết, Sáng tạo làm kim chỉ nam cho việc Đổi mới đất nước và Đổi mới Đảng lãnh đạo.

Lấy Xây dựng, Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu cao nhất của Đảng, cũng như là cơ sở để xây dựng quan hệ bình đẳng với Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.

Để tạo điều kiện Đổi mới đất nước và Đổi mới Đảng, cần đổi tên Nước, đổi tên Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm.

Vì đất nước ta, Đảng ta cần sớm có một Tổng Bí thư xứng đáng là cánh chim đầu đàn, bất kể đó là người miền Nam, miền Trung hay miền Bắc, người lớn tuổi hay còn trẻ…, cho nên cần có tiêu chí mới để chọn lãnh đạo thay cho tiêu chí cũ đã lỗi thời, cũng như cần thống nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. 

Để tránh biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ của thế giới, nhất là của Trung Quốc, cần thay chủ trương “đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” bằng “đưa nước ta thành Quốc gia Văn hóa, có nền Kinh tế tiên tiến”.

Xác định việc “Xây dựng Môi trường Văn hóa” (như Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị TW 9, khóa XI), là giải pháp cốt lõi đưa Việt Nam thoát vòng lạc hậu, tiến cùng thế giới , với 5 động lực mới là tinh thần Yêu nước, Thượng tôn Dân chủ, Đoàn kết Dân tộc, Đoàn kết Quốc tế, Thúc đẩy Sáng tạo.

Chú trọng cả “Chống Lãng phí” và “Chống Tham nhũng”. “Lãng phí” đã và đang là căn bệnh xã hội nguy hiểm trong đó điển hình là lãng phí các nguồn lực do sự chồng chéo giữa hai hệ thống Đảng và Chính phủ.

Áp dụng tinh hoa nhân loại như Kinh tế Thị trường thực sự, tôn trọng và xây dựng cơ chế độc lập giữa Hành pháp, Tư pháp, Lập pháp, trong đó đặc biệt chú trọng tính độc lập của Tư pháp.

Sớm xây dựng Lý luận mới bắt nguồn từ niềm tin “Đoàn kết sẽ Thành công” và “Niềm tin chiến lược”, thay thế cho Lý luận cũ bắt nguồn từ  niềm tin “Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội”.    

Kính thưa các Đồng chí!

Thực tiễn cho thấy, việc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các nguồn lực bên ngoài đã không tạo được động lực mới, mà chỉ dẫn đất nước đến nguy cơ khủng hoảng toàn diện, từ niềm tin đến môi trường, kinh tế, xã hội. Bốn mươi năm qua chúng ta đã hết sức vá víu, “sửa lại” tình trạng này, song càng nỗ lực khoảng cách giữa Việt Nam với các nước càng xa vời. Thực tiễn 40 năm cũng chỉ rõ, chỉ Thay cũ, Đổi mới tức Đổi mới thực sự mới thoát được suy sụp.

Không ít ý kiến và dư luận cho rằng, việc biên soạn Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII vẫn đi theo vết xe đổ, tức là vẫn giữ nguyên, chỉ tìm cách “Sửa lại” cái cũ. Nếu quả thế thì hết sức nguy hiểm cho đất nước ta, cho Đảng ta. Trên cơ sở dứt khoát coi Đảng ta là “Đảng Việt Nam” như Bác Hồ đã nói 70 năm trước, tức là chỉ “đại diện cho quyền lợi của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam”, xin các đồng chí cho phép:

Thành lập Bộ phận thứ 2 để biên soạn các Dự thảo văn kiện trình Đại hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tùy nhu cầu, bộ phận này sẽ hoạt động độc lập hoặc phối hợp với bộ phận đã có. Như vậy là mỗi văn kiện ít nhất sẽ có hai bộ để nhân dân góp ý và để Đại hội XII chọn một.

Nòng cốt Bộ phận thứ 2 là những trí thức có tâm, có tài ở trong Đảng và ngoài Đảng, ở trong nước và ngoài nước. Bộ phận này không chỉ soạn thảo mà còn theo dõi việc thực hiện Chủ trương, Chiến lược để đề xuất giải pháp, báo cáo kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Tôi xin nhận trách nhiệm là một trong những người trực tiếp chọn lựa cán bộ và tham gia phụ trách bộ phận này. 

Xin gửi các Đồng chí lời chào Quyết tâm Đổi mới đất nước và Quyết tâm Đổi mới Đảng. Kính chúc các Đồng chí và Gia đình nhiều Sức khỏe, An lành, Thành công và Hạnh phúc.
 
 
Nguyễn Mạnh Can

Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương,
 
Ủy viên chuyên trách Tiểu ban Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng do Bộ Chính trị Khóa VII thành lập. 


Quảng Cáo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire