27/05/2019

NỀN GIÁO DỤC CHỢ ĐEN

Hoàng Hải Vân

 
Việc mua điểm trung bình mỗi trường hợp 1 tỷ đồng như thế này không thể nói là sai phạm cá biệt. Đó không chỉ là sự sơ hở trong quản lý thi cử bị lợi dụng. Đó là cái giá “khởi điểm” trong thang bậc thị trường chợ đen bằng cấp, mà thị trường chợ đen bằng cấp là “khởi điểm” của thị trường chợ đen mua quan bán chức.


Nó xuất phát từ mục tiêu giáo dục không lấy tri thức và nhân phẩm làm thước đo mà lấy bằng cấp làm thước đo. Nó xuất phát từ mục đích của nền hành chính quốc gia lấy trật tự quan trường làm thước đo chứ không lấy phục vụ nhân dân làm gốc rễ. Thực hiện mục tiêu đó, xã hội phải tiêu tốn một nguồn lực khủng khiếp nhưng thầy vẫn không ra thầy trò vẫn không ra trò, dân không ra dân cán bộ không ra cán bộ.
Khi thị trường giáo dục chợ đen được hé lộ ra như thế này thì thành tựu về giáo dục của nước ta, trình độ dân trí của nước ta được thể hiện bằng những con số phần trăm được công bố ra thế giới có tỷ lệ sự thật là bao nhiêu ?
Truy tố những kẻ mua bán điểm, thực chất là những kẻ đưa và nhận hối lộ, là một chuyện. Nhưng tệ nạn này dù lưu cữu bao nhiêu đời rồi thì Bộ trưởng Giáo dục đương nhiệm cũng không thể không liên can. Và những người lãnh đạo đất nước cũng không thể đứng ngoài cuộc !

HOÀNG HẢI VÂN
https://tuoitre.vn/gian-lan-thi-cu-o-son-la-gia-nang-diem-m…

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire