24/09/2019Trích:
...
Ngẫm lại, cái gọi là Tập đoàn Alibaba là một tập đoàn lừa đảo đưa người dân vào chỗ khốn cùng, lừa của họ những đồng tiền mồ hôi, xương máu chắt chiu được, thì đâu khác gì các tập đoàn khác đang hùng dũng và mạnh mẽ lừa đảo, cướp đoạt của người dân dưới mọi hình thức.

Đó là những tập đoàn, đại gia kiêm sân sau của quan chức cộng sản, làm giàu chủ yếu từ các dự án đất đai. Cướp của dân bằng “đền bù” rẻ như cho, để rồi sau đó bán lại đắt như vàng.
Đó là những tập đoàn nhà nước, những “Quả đấm thép” của đảng mà công dụng chủ yếu là nơi tập trung mọi nguồn lực cho quan chức cộng sản tham nhũng. Thành tích đạt được ở những tập đoàn này là đua nhau… lỗ. Đến mức “Cả nước làm suốt cả năm cũng không đủ bù lỗ cho những công ty, tập đoàn nhà nước”.

Đó là những “Công ty Cổ phần Kinh doanh Phật giáo” – gọi theo ngôn ngữ dân gian – đang kinh doanh bằng chiếm đoạt đất đai của dân, lập nên chùa chiền quốc doanh to lớn để sư quốc doanh kinh doanh lừa đảo trên sự u mê tăm tối của người dân.
Và trên hết là Tập đoàn mang tên “Đảng Cộng sản Việt Nam”, một điển hình cho sự lừa đảo trắng trợn.
Có thể thấy rằng giữa Tập đoàn Alibaba và Tập đoàn Cộng sản Việt Nam, có những điều tương đồng, chỉ có quy mô của Tập đoàn Cộng sản lớn hơn và man rợ hơn mà thôi.
Nếu làm một phép so sánh giữa hai tập đoàn này, chúng ta thấy:
Tập đoàn Alibaba khi thành lập còn có 100 triệu đồng vốn sau 3 năm có 2.600 nhân viên. Còn Tập đoàn CSVN là một nhúm người vô sản, đói rách được dân nuôi, đã phát triển nhung nhúc thành 4 triệu đảng viên.
Không chỉ có lừa đảo người dân mới chỉ hơn 3 năm, mà Tập đoàn CSVN đã lừa đảo người dân Việt Nam gần 90 năm qua.
Không chỉ có lừa đảo 6.700 người dân Việt muốn mua bán, kinh doanh, mà là cả gần 100 triệu người Việt Nam và qua nhiều thế hệ chỉ muốn sống tự do, hạnh phúc.

Không chỉ có lừa đảo người dân với con số 2.500 tỷ đồng, Tập đoàn CSVN lừa đảo cả dân tộc với tất cả cơ đồ cha ông để lại, lãnh thổ, lãnh hải của Tổ Quốc, bán đứng cả đất nước, đưa dân tộc vào vòng nô lệ… với dự án ma “vì hạnh phúc của nhân dân”.
Không chỉ là các dự án ma, mà là máu xương, tính mạng của hàng chục triệu người dân đã trả giá cho “Dự án Chủ nghĩa Cộng sản”, với mục tiêu lừa đảo “vì độc lập, tự do, hạnh phúc”. Để cuối cùng gánh lấy cái gông cùm của Tập đoàn CSVN trên đầu, trên cổ cho họ thỏa mãn quyền cai trị và cái túi riêng của đảng.
Và cuối cùng, câu chuyện cổ tích Alibaba và bốn mươi tên cướp được diễn lại ở Việt Nam trong thế kỷ 21.
Nhưng, đó là câu chuyện Alibaba và… 4 triệu tên cướp.
22/9/2019 JB Nguyễn Hữu Vinh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire