24/06/2014

HỮU NGHỊ VIỆT TRUNG NHÌN TỪ CON TÀU

Nguyễn Hữu Quý

Nhìn mũi tàu kia xù xì rách nát
Ta hiểu thêm “Hữu nghị Việt-Trung”
“Đôi đũa lệch” nhẫn nhục, bất công…
Mà Bắc Kinh là kẻ dành chiến thắng.Mấy mươi năm ngậm ngùi cay đắng
Chẳng khác nào thuộc quốc xa xưa
Tham vọng cá nhân hơn quyền lợi quốc gia
Bọn Việt gian gây bao thảm họa.

Nhìn mũi tàu kia khiến ta chột dạ
Tàu Hải quân như đồng nát vậy sao?
Nhìn con tàu ta hiểu vì đâu
Họa mất nước chẳng còn bao xa nữa.

24.6.2014
Nguyễn Hữu Quý

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire